Organisatie opstellingen

Bij het coachen van individuen en het begeleiden van organisaties maken we vaak gebruik van een organisatie-opstelling. Het doel van de methode is om inzicht te krijgen in de diepere oorzaken van een organisatievraag, om  mogelijkheden en routes voor ontwikkeling te verkennen of scenario's te testen. Een tafelopstelling werkt snel. Vaak is in een half uur duidelijk wat het probleem is. Een diepgaandere methode is een organisatie-opstelling. Deze methode duurt 1-2 uur en is buitengewoon effectief.

Wat is een organisatie-opstelling?

Een organisatie-opstelling is een ruimtelijke uitbeelding van de organisatie als systeem. Degene die een vraag inbrengt stelt samen met een begeleider vast welke personen, functies of andere elementen van belang zijn voor deze vraag. Vervolgens kiest de cliënt representanten uit de aanwezige deelnemers om een medewerker, team, directeur, klant, de nieuwe wet etc te vertegenwoordigen en stelt hen op in relatie tot elkaar, op basis van het innerlijk beeld dat de vraag-inbrenger daarvan heeft.

Een organisatie-opstelling biedt  inzicht in de onderlinge verhoudingen en dynamieken in een organisatie. Hoe een organisatie-opstelling werkt weten we niet, maar dat het werkt ervaren de deelnemers vrijwel altijd! We werken vaak in een groep, omdat er representanten nodig zijn. Daarbij kan gewerkt worden met representanten vanuit de organisatie, maar ook met representanten van buiten de organisatie. Wanneer een leidinggevende met een (persoonlijk) organisatievraagstuk aan de slag wil, kunnen we een organisatie-opstelling begeleiden zonder dat de medewerkers van de organisatie hierbij aanwezig zijn.
Ook is het mogelijk op via een tafel-opstelling zónder representanten te werken. In dat geval werken we 1 op 1.

Toepassing van organisatie-opstelling

Opstellingen zijn te gebruiken om inzicht in de onderstroom te krijgen, maar ook om scenario's uit te testen. Voorbeelden van vragen die recent ingebracht zijn:

  • we zijn een reorganisatie aan het voorbereiden en willen inzicht in de mogelijke effecten
  • we willen verschillende veranderscenario’s toetsen op haalbaarheid en wenselijkheid
  • ons team heeft een bepaalde dynamiek en we kunnen er geen vinger achter krijgen
  • we werken op 2 locaties en zijn niet effectief terwijl (eigenlijk) niets ons in de weg staat om effectief te zijn!
  • iedereen roept dat ik het meest geschikt ben om de leidinggevende van het team te worden maar er gebeurt niets
  • we zijn op belangrijke momenten besluiteloos, en dat breekt ons op

Veel vragen van managers kunnen met een organisatie-opstelling worden onderzocht. De uitkomsten helpt hen om keuzes te maken die kunnen bijdragen aan zowel de effectiviteit van een team of organisatie, als aan het welzijn van medewerkers.

Effecten van organisatie-opstelling

Een organisatie-opstelling biedt naast de gangbare analyses een extra invalshoek en verfrissende kijk op vraagstukken. In een organisatie-opstelling kan een deelnemer met een vraag ervaren wat de consequenties van keuzes kunnen zijn. Dat helpt bij het maken van belangrijke keuzes of het nu om iemands loopbaan gaat of om vragen over de koers van een organisatie of de effectiviteit van teams. Een organisatie-opstelling is een methode waarmee vaak in een kort tijdsbestek (1-2 uur) de essentie van een vraag zichtbaar wordt. Vaak geeft een organisatie-opstelling een diep inzicht en werken de beelden en gevoelens nog lang door. Voor organisaties doen wij vaak twee keer een organisatie-opstelling na elkaar, zodat de een vraag eerst in de breedte kan worden verkend en daarna met een verdiepende vraag of thematiek.

Een organisatie-opstelling kan helderheid verschaffen bij belangrijke vraagstukken. In een organisatie-opstelling werkt een begeleider zonder oordeel over wat de cliënt moet doen. De inzichten die naar voren komen in een organisatie-opstelling spreken vaak voor zichzelf en het is aan de cliënt en de organisatie om te bepalen wat zij er wat mee doen.

Organisatie-opstelling: voor u of uw organisatie?

Wanneer u meer wilt weten over wat een organisatie-opstelling voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact op met Jacqueline Franssens van Culture at Work. We werken met een vast team van professionals die de opleiding ‘Systeemdiagnostiek in Organisaties’ afgerond hebben bij het Bert Hellinger Instituut Nederland. Wij gaan zorgvuldig en integer om met de vertrouwelijke informatie, en scholen ons voortdurend bij in onze intervisiebijeenkomsten en aanvullende trainingen en opleidingen.

Voor mensen die buiten hun werk om aan de slag willen met thema’s uit hun gezin van herkomst werken wij samen met een intervisiegroep die zich speciaal bezig houdt met familie-opstellingen.

Begeleiders organisatie-opstelling

Hans Strack

culture-at-work-organisatie-opstellingen-Philip-Meulenkamp

Philip Meulenkamp

culture-at-work-organisatie-opstellingen-Gary-Padmos

Gary Padmos

culture-at-work-organisatie-opstellingen-Arend-Jan-van-Essen

Hans Strack

culture-at-work-organisatie-opstellingen-jacqueline-franssens

Jacqueline Franssens

jacqueline-franssens-organisatie-antropoloog-199x240Geïnteresseerd? Neem contact op!

Maakt het bovenstaande u nieuwsgierig? En wilt u weten wat Culture at Work voor u kan betekenen?   Neem dan contact op met Jacqueline Franssens.

Neem contact op!