Gedragsvoorkeuren: Lumina Spark

Culture at Work Jacqueline Franssens Bilthoven

Impressies van een Lumina Spark workshop

Culture at Work Jacqueline Franssens Bilthoven

Culture at Work Jacqueline Franssens Bilthoven

Wat is Lumina Spark?

Lumina Spark is een model voor gedragsvoorkeuren waar de nieuwste wetenschappelijke inzichten over de structuren en patronen binnen iemands persoonlijkheid zijn geïntegreerd en voor een breed publiek toegankelijk zijn gemaakt. Het belangrijke verschil met veel andere instrumenten is dat bij Lumina Spark de gedragsvoorkeuren worden gemeten en niet afgeleid, waardoor hokjesgeest wordt vermeden. Bovendien wordt er fijnmazig gemeten en weergegeven, waardoor mensen zichzelf daadwerkelijk herkennen in de beschrijving en meer geneigd zijn de conclusies te accepteren. Het model is wereldwijd vele duizenden keren toegepast, en is recent op de universiteit van Westminster ook op een wetenschappelijke manier gevalideerd middels een promotieonderzoek.

Waarvoor wordt het gebruikt?

Het doel van Lumina Spark is inzicht te krijgen in de eigen persoonlijke voorkeuren en die van anderen. Het instrument wordt ingezet voor individuele talentanalyse, en in groepen voor het versterken van samenwerking binnen teams en tussen teams, voor het versterken van leiderschap en bijvoorbeeld het versterken van saleskracht.
De basis is dat door een beter begrip van de voorkeursstijl van de ander, de individuen en teamleden beter op de ander weten aan te sluiten, waardoor verschil van inzicht leidt tot synergie in plaats van conflict. Uiteindelijk leidt de verbeterde samenwerking tot betere resultaten voor individu, team en organisatie.

Hoe werkt Lumina Spark?

Deelnemers vullen een online vragenlijst in met 144 vragen. Hun antwoorden leiden tot de persoonlijke Lumina Spark profielschets, dat een nauwkeurige beschrijving geeft van hun persoonlijkheid en voorkeursgedrag.

We onderscheiden vier verschillende persoonlijkheidstypes, deze worden vertaald naar vier verschillende kleuren, te weten: rood, blauw, groen en geel. Een gemeenschappelijke kleurentaal wordt in de organisatie geïntroduceerd, waardoor gesprekken over moeilijke onderwerpen op een waardenvrije wijze kunnen worden gevoerd. Overigens zijn deze kleuren niet “uit-sluitend”: iemand kan zowel op de ene als op de andere kleur hoog scoren, ook al is dit op het eerste gezicht paradoxaal.

Van de vier kleuren maken we de verdiepingsslag naar acht aspecten. Met deze acht aspecten worden de verschillen in gedrag tussen mensen blootgelegd en bespreekbaar gemaakt. De scores op de aspecten zijn opgebouwd uit scores op de 24 eigenschappen/kwaliteiten waarop de deelnemers gemeten worden. Op deze laag wordt duidelijk uit welke componenten het gedrag is opgebouwd, welke eigenschappen veel ingezet worden en waar kansen liggen om eigenschappen meer in te zetten.

Naast het gedrag op de genoemde drie analyseniveaus, meten we met de vragenlijst iemands gedrag in drie contexten, namelijk welk gedrag iemand laat zien wanneer die onder stress staat, het gedrag dat iemand instinctief heeft, en in de dagelijkse omgang laat zien. Tot slot tonen we eventuele paradoxen in mensen, waarmee de complexiteit van een persoonlijkheid in zijn volle omvang wordt beschreven.

Dit maakt Lumina Spark tot een uniek systeem.

jacqueline-franssens-organisatie-antropoloog-199x240Geïnteresseerd? Neem contact op!

Maakt het bovenstaande u nieuwsgierig? En wilt u weten wat Culture at Work voor u kan betekenen?   Neem dan contact op met Jacqueline Franssens.

Neem contact op!