Cultuur verankeren

Na een reorganisatie wilt u de nieuwe cultuur borgen in uw organisatie. Dit kan op diverse manieren en plekken. Ook waar u het misschien niet verwacht.

Wilt u cultuur verankeren?

Elke organisatie heeft een formele kant en een informele kant. De nieuwe cultuur en werkwijzen borgen in (hrm) beleidsdocumenten, kwaliteitssystemen en rapportagesystemen, daar heeft Culture at Work uitgebreide ervaring mee opgedaan.

Dan hebben we het over de belangrijke borging van de nieuwe strategie in structuren en systemen.

Maar had u er ook aan gedacht om de nieuwe cultuur te borgen in de (nieuwe) stijl van leidinggeven, in de opbouw van het medewerkersbestand, en in de (nieuwe) competenties die nu van medewerkers verwacht worden?

Ontwikkeling van leidinggeven

Veel organisaties zijn bezig met de omslag van leidinggeven waarin het coördineren centraal staat, naar leidinggeven aan teams die zichzelf sturen. Veel leidinggevenden in die nieuwe rol voelen zich een kameleon die moet schakelen op vele borden, moet loslaten en toch ook bijsturen. En soms het gevoel hebben dat ze iets over het hoofd zien.

Dat gebeurt soms ja. Als leidinggevende bent u namelijk de leider en uitvoerder van rituelen in uw team. Op dag-dagelijkse zaken sturen zij zichzelf aan maar op spannende momenten heeft elk team een leider nodig. En dat bent u, en ieder wacht op uw actie. Hoe dit vorm te geven, passend bij u als persoon én passend bij uw team, leert u niet in de schoolbanken. Met een beetje mazzel komt u iemand tegen die u dit influistert.

jacqueline-franssens-organisatie-antropoloog-199x240Geïnteresseerd? Neem contact op!

Maakt het bovenstaande u nieuwsgierig? En wilt u weten wat Culture at Work voor u kan betekenen?   Neem dan contact op met Jacqueline Franssens.

Neem contact op!