Cases

Gedoe oplossen: fusie van vakgenoten

Zuster- organisaties in dezelfde branche treffen voorbereidingen voor een fusie, en 1 afdeling is alvast in elkaar geschoven. Dit heeft tot forse spanning geleid, waardoor beide oorspronkelijke leidinggevenden overspannen thuiszitten. Niet alleen ligt het ziekteverzuim op de in-elkaar-geschoven afdeling hoog, de afdeling ligt bovendien slecht in de organisatie: je loopt er niet binnen als het niet strikt noodzakelijk is.

Als interimmer valt me op dat de mensen van de in-elkaar-geschoven-afdeling het onderling goed met elkaar kunnen vinden: zij delen hun vakmanschap en humor. Hun werk vraagt direct taalgebruik, met korte, zakelijke opdrachten en iets doorduwen als het moet. In de rest van de organisatie staat een houding van reflectie en zoeken naar compromis voorop.

Wanneer dit verschil in dna boven tafel komt, en waardoor het ontstaan is, herkennen alle betrokkenen het direct en voelen zich erkend. Hun gedrag naar collega’s van andere afdelingen begint kalmer en vriendelijker te worden. Ieder wil tenslotte trots zijn op z’n afdeling en gewaardeerd worden. Het gaat goed tot…… de leidinggevende weer terugkeert. Meteen komt de oude cultuur van commanderen en afkatten weer terug. We voeren 1 op 1 gesprekken en met het team erbij. De leidinggevende herkent het disfunctionele oude gedrag en het effect van de nieuwe cultuur en maakt keuzes.

Gedoe oplossen: fusie van vestigingen

Verschillende vestigingen die voorheen autonoom hun zaakjes regelden, worden samengevoegd op 1 locatie. Het werk wordt gereorganiseerd naar een front- en backoffice, en de ICT wordt daarop aangepast. De spanningen lopen hoog op en de sfeer is om te snijden. Vroegere collega’s van dezelfde vestiging, voorheen dikke vriendinnen, werken nu in front resp back office. Al een tijdje rijden ze niet meer samen naar de nieuwe locatie.

Na 2 jaar, en 3 leidinggevenden verder, wordt gezocht naar een projectleider die de reorganisatie gaat afronden zodat de leidinggevende de aandacht kan richten op de operationele gang van zaken. In de kennismakingsronde wordt duidelijk dat de herinrichting van de werkprocessen alleen in grote lijnen is gedaan maar dat er tussen beide offices grijze gebieden zijn overgebleven die niet zijn ingevuld. Iets maakt dat het niet lukt om hier samen uit te komen. Maar wat?

Met de leidinggevende besluiten we eerst maar eens een ronde langs alle subteams te maken om de werkprocessen gedetailleerd in kaart te brengen. Dit brengt een fors verschil in kennis binnen de subteams aan het licht. Voor het eerst zijn oudgedienden bereid hun kennis met hun naaste collega’s delen. In kleine groepjes brengen we front- en backoffice medewerkers rond een werkproces samen. De spanning aan het begint ebt weg zodra we sámen zoeken naar betere werkwijzen en die realiseren.

Na 4 maanden ben ik trots dat de oude vriendinnen weer samen naar de nieuwe locatie reizen.

Cultuur verankeren: borgen van veranderingen

Een jonge en bevlogen directeur is voortvarend aan de slag gegaan. Het moet gezegd: de oude ambtelijke cultuur is in beweging gekomen en de sfeer is openlijk professioneel en gedreven. De top werkt op basis van bedrijfskundige inzichten en ook het middenkader heeft een uitgebreid opleidingstraject gehad.

Mijn taak is om de nieuwe cultuur door te vertalen in OPLEIDINGSBELEID en overige HR-beleidsvelden. Terwijl ik mijn ronde maak langs de verschillende leidinggevenden valt me op dat 1 leidinggevende keurig de bewoordingen gebruikt maar dan overgaat op zoals hij het zegt ‘normaal praten’, “veel geldt gewoon niet voor mijn werkveld”. We spreken onder de radar wat ‘bijlessen’ af, immers ik ben als antropoloog best benieuwd hoe dat dan toegaat in zijn werkveld. Hij komt met steeds meer vragen, en ik vraag me af waarom deze situatie heeft kunnen bestaan. Toch een restje ‘oude ambtelijke cultuur’?

jacqueline-franssens-organisatie-antropoloog-199x240Geïnteresseerd? Neem contact op!

Maakt het bovenstaande u nieuwsgierig? En wilt u weten wat Culture at Work voor u kan betekenen?   Neem dan contact op met Jacqueline Franssens.

Neem contact op!